Course

English Courses

ใครที่กำลังสับสน ไม่รู้จะเลือกเรียนคอร์สไหนดี ไม่รู้ว่าคอร์สไหนเหมาะกับตัวเอง หรืออ่านชื่อคอร์สแล้วงงๆ ว่าคืออะไร ลองดูรายละเอียดคอร์สต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจตามนี้นะคะ

General/Intensive English

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำ งาน เน้นการฟัง(Listening) การพูด(Speaking)การอ่าน(Reading) การเขียน(Writing) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และปูพื้นฐานเพื่อสอบวัดระดับภาษาเช่น TOEFL

TOEFL iBT Preparation Course

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องได้คะแนนสอบ TOEFL สูงๆ สำหรับสมัครงานหรือสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลคะแนนสอบในระดับที่สูงกว่าปกติ ซึ่งจะเน้นการตอบให้ได้คะแนนสูง ไม่เน้นเรื่องการใช้งาน(เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาดีแล้ว)

University Preparation

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าเรียน โปรแกรมนี้ก่อน 1 ปี (ONCAMPUS Program) เพื่อปรับภาษาและปรับตัว และยังสามารถเทียบโอนวิชาเรียนต่างๆเพื่อเข้าเรียนปี 2 กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดังที่เป็น partner ได้เลย โดยไม่ต้องมาเรียนปีที่ 1 ซ้ำ

University Pathway

เตรียมพร้อมก่อนเข้าระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ปรับตัวทางความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริง โดยจะเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สามารถเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้ผลTOEFL

ESL+Activities

เป็นคอร์สเรียนภาษาพร้อมทั้งเรียนวิชาเลือกพิเศษไปด้วย เช่น เรียนเต้น ตีกอล์ฟ ท่องเที่ยว ค่ายเทนนิส ภาพยนตร์ การแสดง เป็นต้น นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาในห้องเรียนและเพลิดเพลินกับวิชาพิเศษแบบที่ต้องการ

Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน เป้าหมายของคอร์สนี้คือคือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน พัฒนาการพูดและทักษะการเขียนอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ในการติดต่อและเจรจาทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

Professional Certificates

สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษเก่งแล้วและต้องการต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การทำธุรกิจ และการบริหารการจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ โปรแกรมจะแบ่งออกเป็นสามหลักสูตรเฉพาะคือ : การตลาดและการโฆษณา การบริหารจัดการโครงการ การจัดการธุรกิจ

Career Preparation

นักเรียนจะต้องลงเรียนคอร์สนี้ไปพร้อมๆกับเรียนคอร์ส General English โดยจะสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับฝึกงานในช่วงบ่ายในสถานที่ทำงานของชาวอเมริกัน ข้อ กำหนดคือจะต้องผ่านสอบวัดระดับภาษาได้ในระดับสูง(ระดับ7/10) และลงเรียนภาษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

Elective class

เป็นคอร์สเสริมพิเศษจากคอร์สพื้นฐาน นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนเสริมในเรื่องที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษเพิ่มเติม ได้ เช่น เรียนพูด, ฟัง, อ่าน หรือเขียน เป็นต้น เพื่อเสริมในจุดที่ต้องการพัฒนามากขึ้นเป็นพิเศษ

Summer Programs

เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นระหว่างปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษา ได้เพื่อนชาวต่างชาติและได้ลองใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาและเที่ยวชมวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วย

 

คุณเหมาะที่จะเรียนภาษาคอร์สไหน

หากยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนภาษาคอร์สไหนดี แบบไหนที่เหมาะกับคุณ ลองทำแบบทดสอบออนไลน์ดูนะคะ