ACCET

ACCET ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 เพื่อการปรับปรุงการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม   ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยกรมสามัญศึกษาสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1978   ได้รับการรับรองเป็น ISO 9001: 2008

Comments are closed.