เจ เป็น จนท.ผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน และเป็น จนท.คนดูแลนักเรียน
ที่มาเรียนที่เมือง Boston