การเรียก Taxi ในอเมริกา

การโบกแท็กซี่
การโบกแท็กซี่นั้น เราจะยกแขนใดแขนนึงขึ้นมาเรียกให้แท็กซี่จอด (ทำกันบ่อยๆ) ใช้คำกริยาว่า hailing a taxi (เฮลลิ่ง อะ แท็กซี่) ค่ะ

taxi-25.jpg
www.laffertyny.com

Cab
แท็กซี่ในอเมริกานั้น มีชื่อเรียกว่า Taxicab หรือ Cab ดังนั้นบางทีเราจะใช้ประโยคที่ว่า Would you please call a cab for me? (วู้ด ยู พลี้ส คอล อะ แค้ป ฟอร์ มี) ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยค่ะ/ครับ   หรือ Call me a cab, please? (คอล มี อะ แค้ป พลี้ส) และcall ที่จริงแปลว่าโทรเรียก แต่ปัจจุบันก็ใช้ว่าไปโบกให้หน่อยก็ได้ค่ะ (ไม่ต้องใช้ please hailing me a taxi ก็ได้) เพราะเค้านิยมใช้ call มากกว่า

punkmeetspink.wordpress.com

Taxi driver
คนขับแท้กซี่นั้น ศัพท์ปกติ เราจะใช้ว่า Taxi driver แต่ก็มีชื่อเรียกสั้นๆว่า Cabby หรือ Cabbies หรือเรียกว่า Hack (เป็นสำนวนแสลง ที่เป็นทั้งคำกริยา  (v) และ คำนาม (n) ที่ชาวอเมริกันใช้แทนการขับแท็กซี่หรือแทนคนขับแท็กซี่  เช่น he hacks around the city = เขาขับแท็กซี่ไปรอบเมือง  หรือ TLC looking to increase fines for rule breaking hacks องค์การนักแข็บแท็กซี่และรถลิมูซีนจะปรับผู้ขับแท็กซี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพิ่ม

blog.dancallister.com

Taxi stand
ที่จอดรถแท็กซี่ เราเรียกว่า Taxi stand (แท็กซี่สะแตนด์) ค่ะ ซึ่งถ้ายืนรอตรงนั้น เดี๋ยวจะมีรถแท็กซี่มารับ  บางจุดก็มีให้กดเรียก (ที่เมืองไทยก็มีนะ แต่เข้าใจว่า โบกเอาข้างถนนเร็วกว่ารอ)

www.nytimes.com

ในอเมริกาเมื่อโบกแท็กซี่ hailing เสร็จแล้ว เมื่อขึ้นนั่งก็ให้ตรวจ Seat belt (อ่านว่า ซี้ทเบ้ลท์ค่ะ แปลว่าเข็มขัดนิรภัย ว่ายังทำงานได้ดีอยู่และอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วย บางครั้ง คนขับจะเตือนว่า Buckle up, please (บั้คเคิ้ลอัพ, พลิ้ส)  ซึ่งก็แปลว่า ช่วยรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยจ้า

Taxi Fare
สุดท้าย Taxi Fare หรือราคาค่าโดยสารซึ่งเป็นมิเตอร์เหมือนบ้านเรานะคะ เมื่อถึง destination ก็จะต้องรวมเข้าไปอีก 15-20% เป็นค่าทิป (Tip or Gratuity) ให้ด้วยค่ะ เช่น นั่งจาก สนามบิน JFK เข้าเมือง ค่าโดยสาร $45 เหรียญ ก็ต้องให้เพิ่มอีกประมาณ $7 - $10 นะคะ รวมเป็น $52 - $55 เหรียญ

carcirca.com

ขอบคุณที่มา  dr-ammy
คุณอิศราวดี ชำนาญกิจ
https://www.gotoknow.org/posts/417861