KhonThai America : คนไทยในอเมริกา

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ภาษาไทย แจก discuz
ดู: 9323|ตอบกลับ: 2

การกรอกแบบฟอร์ม DS 160

[คัดลอกลิงก์]

109

กระทู้

25

ติดตาม

3099

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2012-12-6 01:03:03 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม DS 160


ds-160-application-form.jpg

(ควรอ่านและศึกษาประกอบกับคู่มือแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม DS 160)

 • ผู้กรอกแบบฟอร์มควรเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ อาทิ บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ประวัติการเดินทางในอดีต ข้อมูลการเดินทางในปัจจุบัน รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาประเภทการขอวีซ่าให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ก่อนเริ่มดำเนินการกรอกข้อมูล
 • โดยที่แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ DS 160 จะถูกตัดระบบ (time out) ภายใน 20 นาที หากไม่มีความเคลื่อนไหวในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้กรอกแบบฟอร์ม ควรบันทึก (save) ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ลงใน Hard Drive อาทิ ในหน้า Desktop แผ่นดิสก์ หรือ thumb drive โปรดอย่ารอให้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่อยบันทึก เพราะหากระบบอินเตอร์เน็ตเกิดขัดข้อง หรือ ถูดตัดออกจากระบบ (time out) โดยที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ผู้กรอกแบบฟอร์มจะต้องเริ่มกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • เตรียมไฟล์รูปถ่ายสำหรับการอัพโหลดภาพลงในแบบฟอร์ม DS 160 ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • อ่านคำแนะนำก่อนเริ่มกรอกอย่างระมัดระวัง จากนั้นเลือกคลิ๊ก "Start Application"
 • หากเป็นกรอกข้อมูลในครั้งแรก เลือกคลิ๊ก "Start A New Application" แต่หากเป็นการกลับมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากหลุดออกจากระบบ เลือกคลิ๊ก "Upload Previous Application" โดยเลือกจากไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านได้บันทึกไว้ใน Hard Drive (หน้า Desktop/ Disc/Thumb Drive)
 • กรอกข้อมูลต่างๆ เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่ระบุให้กรอกเป็น native language ที่สามารถกรอกเป็นภาษาไทย
 • หากคำถามส่วนใดที่ผู้กรอกแบบฟอร์มไม่มีข้อมูล ควรระบุเป็น "Does Not Apply" หรือ ไม่ควรปล่อยเว้นว่างไว้ เพราะระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการในหน้าถัดไป
 • เลือกคลิ๊กปุ่ม "Save" ที่ปรากฎอยู่ด้านท้ายของทุกๆ หน้าในการกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นระบบจะแสดงหน้ายืนยันการบันทึกข้อมูล (Save Confirmation) ซึ่งจะปรากฎการดำเนินการให้เลือก 3 ประเภท

  8.1 Save Application to File หมายถึง เลือกบันทึกข้อมูลลงใน Hard Drive ก่อนดำเนินการหน้าถัดไป

  8.2. Continuous Application หมายถึง เลือกดำเนินการในหน้าถัดไป โดยไม่มีการบันทึกข้อมูลลงใน Hard Drive

  8.3 Exit Application หมายถึง เลือกหยุดการกรอกแบบฟอร์ม และออกจากระบบ

  **********************************************************************


  ***ข้อแนะนำ: ควรเลือกคลิ๊กปุ่ม "Save Application to File" เพื่อดำเนินการต่อไป ***
 • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน สามารถดูคำอธิบายการกรอกข้อมูลในแต่ละหน้าอย่างละเอียดได้จาก
    http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/ds_160_step_by_step_guide.pdf
 • เมื่อถึงขั้นตอนที่ให้มีการ "Upload Photo" หากดำเนินการแล้ว ระบบยังแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด โปรดเลือกคลิ๊ก "Continuous without Photo" ในด้านท้ายของหน้า เพื่อดำเนินการต่อไป
 • ในหน้าถัดไป จอแสดงจะปรากฎให้เลือก "Choose a Difference Photo" แต่หากผู้กรอกแบบฟอร์มยังไม่มี/ไม่สามารถอัพโหลดรูปอื่นได้ในขณะนั้น โปรดเลือกคลิ๊ก "Review" เพื่อข้ามไปดูข้อมูลการกรอกทั้งหมด


**********************************************************************

   
***สิ่งที่พึงทราบ: เมื่อเลือกดำเนินการ "Continuous without Photo" แล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องนำรูปถ่าย (แบบที่ล้างอัดแล้ว)
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไปยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า ในวันสัมภาษณ์ด้วย  ***
      
อนึ่ง สำหรับผู้ที่สามารถอัพโหลดรูปลงในแบบฟอร์มได้แล้ว แนะนำให้เตรียมรูปถ่ายประกอบไปด้วยในวันสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อป้องกันปัญหาที่ระบบอาจไม่สามารถแสดงภาพได้
   
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหน้า "Review Your Information" อีกครั้ง หากถูกต้องและไม่มีข้อแก้ไข เลือกคลิ๊ก "Sign and Submit Application" หากมีข้อแก้ไข โปรดเลือก "Edit Information"
 • เมื่อได้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการบันทึกและแสดงผลการกรอกแบบฟอร์ม เป็นฉบับ "Printed Confirmation Page" (จำนวน 1 หน้า) ซึ่งผู้กรอกแบบฟอร์มจะต้องพิมพ์หน้านี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบในวันสัมภาษณ์
ข้อมูลจาก: Department of American and South Pacific Affairs Ministry of Foreign Affairs, Thailand

รับให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการเรื่องการทำวีซ่านักเรียน (อเมริกา)

109

กระทู้

25

ติดตาม

3099

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2012-12-6 01:19:48 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160


ประกาศสำคัญ แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้กับผู้สมัครที่จะสมัครวีซ่าประเภทชั่วคราวกับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ได้เปลี่ยนแบบฟอร์มและกระบวนการสมัครเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อสถานทูตฯ และสถานกงสุลที่ใช้แบบฟอร์ม DS-160 ท่านสามารถอ่านได้ที่

 • ฉันจะหาแบบฟอร์ม DS-160 ได้จากที่ใด
  ท่านสามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม DS-160 ได้จากเว็บไซต์ Consular Electronic Application Center หรือ จากลิ้งค์ของสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในพื้นที่ที่มีการใช้แบบฟอร์ม DS-160 ต่อไปนี้ DS-160 informational page
 • ฉันสามารถกรอกคำตอบในแบบฟอร์มเป็นภาษาถิ่นได้หรือไม่
  ไม่ได้ คำถามทุกข้อในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าเว้นแต่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น จะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้อักขระภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์มการสมัครที่ส่งมาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอาจได้รับการปฏิเสธ และท่านอาจจะต้องยื่นแบบฟอร์มใหม่
 • จำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์ม DS-160 หรือไม่
  ท่านจำป็นต้องตอบคำถามส่วนมากในแบบฟอร์ม DS-160 ท่านอาจไม่ต้องตอบคำถามที่เขียนว่า “Optional” ได้ คำถามบางข้ออาจเลือกตอบว่า “Does Not Apply” ได้ ถ้าคำถามนั้นไม่ตรงกับกรณีของท่าน ท่านสามารถทำเครื่องหมายในช่องว่างที่เขียนว่า “Does Not Apply” คำถามอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับการตอบ ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัครที่ไม่ได้ตอบคำถามในข้อที่กำหนดให้ต้องตอบได้ ในกรณีนี้ ท่านจะได้ข้อความแจ้งให้ท่านต้องตอบคำถามดังกล่าวให้สมบูรณ์จึงจะสามารถดำเนินการสมัครวีซ่าของท่านต่อไปได้ หากท่านไม่ตอบคำถามในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ต้องตอบ แบบฟอร์มการสมัครของท่านอาจได้รับการปฏิเสธ
 • ะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องออกจากกระบวนการกรอกแบบฟอร์มขณะที่กรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จ
  แบบฟอร์ม DS-160 จะ “หมดเวลา” (“time out”) หลังจากที่ท่านไม่ดำเนินการใดๆ กับแบบฟอร์มเป็นเวลาประมาณ 20 นาที การตั้งค่าให้แบบฟอร์ม “หมดเวลา” นี้เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน หากแบบฟอร์มหมดเวลา ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้กรอกลงบนแบบฟอร์มจะหายไป เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเกิดปัญหาข้อมูลหายเนื่องจาก “หมดเวลา” ท่านควรกดปุ่ม Save หรือปุ่มจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอขณะที่ท่านกำลังกรอกแบบฟอร์ม ในการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ การกดปุ่มจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลการสมัครของท่านชั่วคราว โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครของท่านอย่างถาวรนั้น ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูลในรูปแฟ้มข้อมูล (“Save Application to File”) หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่หน้าต่างดาว์นโหลด (File Download  window) แล้วกำหนดพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ท่านต้องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครลงไป กดปุ่ม browse เพื่อหาที่อยู่ดังกล่าว แล้วกดปุ่ม “Save” ที่หน้าต่าง Save As ระบบจะดาว์นโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครของท่านลงบนพื้นที่ที่ท่านกำหนดไว้ เมื่อดาว์นโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม “ปิด” (“Close”) เพื่อกลับสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า หลังจากนั้นท่านสามารถเลือก “Import Application Date” ที่อยู่บนหน้า “เริ่มกระบวนการ” (“Getting Started”) เพื่ออัพโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครที่ท่านได้กรอกไว้
 • ฉันเข้าใจว่า ฉันสามารถอัพโหลดรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครวีซ่าของฉันได้ ฉันจะหารูปถ่ายดิจิทัลที่สามารถอัพโหลดลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าของฉันได้อย่างไร
  กรุณาไปที่ Guidelines for Photographs - for Online Visa Applications  เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสแกนรูปถ่าย
 • ที่หน้ายืนยัน “confirmation page” มีเครื่องหมายกากบาท “X” บนช่องรูปถ่าย สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร
  หมายความว่า การอัพโหลดรูปถ่ายของท่านไม่สำเร็จ ดังนั้น ท่านจะต้องยื่นรูปถ่ายที่อัดแล้วที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งหน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 ที่กรอกทางอินเตอร์เน็ต โปรดติดต่อสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ท่านจะสมัครวีซ่า เกี่ยวกับคำแนะนำในการแนบรูปถ่ายของท่านบนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม ท่านสามารถดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครวีซ่าได้ที่ Nonimmigrant Photograph Requirements ถ้าหน้ายืนยันของท่านมีรูปปรากฏอยู่ หมายความว่า ท่านได้อัพโหลดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าได้สำเร็จ ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นรูปถ่ายที่อัดแล้วอีก
 • ทำไมข้อมูลที่ฉันได้แก้ไขไว้แล้วโดยใช้ลิ้งค์ “edit” บนหน้าทบทวน “review page” ถึงไม่ได้รับการจัดเก็บลงไป
  ในจัดเก็บ (save) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากลิ้งค์ของหน้าทบทวน (review page) ท่านต้องใช้ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแต่ละหน้าในการดำเนินการ แทนที่จะใช้ปุ่ม กลับ/ถัดไป (back/forward) ของเบราเซอร์หรือปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ
 • ฉันควรจัดเก็บ (save) แบบฟอร์มการสมัครของฉันก่อนการยื่น (submit) แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม่
  ใช่! หากสามารถทำได้ ท่านควรจัดเก็บแบบฟอร์มการสมัครของท่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บลงบนแผ่นซีดีก่อนยื่นแบบฟอร์มการสมัครทางอิเล็กทรกนิกส์ การจัดเก็บแบบฟอร์มการสมัครลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีประโยชน์สองประการ ประการแรก หากสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลปฏิเสธแบบฟอร์มการสมัครของท่านเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ท่านตอบคำถามในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ตอบคำถามในข้อที่กำหนดให้ต้องตอบ ท่านจะสามารถเข้าไปแก้ใขแบบฟอร์มที่ท่านได้จัดเก็บไว้ ตอบคำถามที่ท่านยังตอบไม่สมบูรณ์ และยื่นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ทั้งหมด ประการที่สอง ถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องสมัครวีซ่าบ่อยครั้ง ท่านสามารถอัพเดทแบบฟอร์มการสมัครของท่านสำหรับการสมัครวีซ่าครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากการสมัครครั้งก่อน
 • ฉันจะจัดเก็บ (save) แบบฟอร์มการสมัครได้อย่างไร
  ในการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ การกดปุ่มจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลการสมัครของท่านชั่วคราว ในการที่จะจัดเก็บข้อมูลการสมัครของท่านอย่างถาวรนั้น ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูลการสมัครในรูปแฟ้มข้อมูล” (“Save Application to File”) หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่หน้าต่างดาว์นโหลด (File Download  window) แล้วแจ้งพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ท่านต้องการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มข้อมูลการสมัครลงไป กดปุ่ม browse เพื่อหาที่อยู่ดังกล่าว แล้วกดปุ่ม “Save” ที่หน้าต่าง Save As ระบบจะดาว์นโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครของท่านลงบนพื้นที่ที่ท่านได้กำหนดไว้ เมื่อการดาว์นโหลดสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม “ปิด” (“Close”) เพื่อกลับสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า หลังจากนั้นท่านสามารถใช้ตัวเลือก (Option) “Import Application Date” ที่อยู่บนหน้า “เริ่มกระบวนการ” (“Getting Started”) เพื่ออัพโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครที่ท่านได้กรอกไว้
 • ฉันควรจะนำแบบฟอร์มการสมัครทั้งหมดมาในวันสัมภาษณ์วีซ่า หรือนำเฉพาะหน้ายืนยันของแบบฟอร์มมาเท่านั้น
  ท่านไม่ควรนำแบบฟอร์มการสมัครทั้งหมดมา หน้ายืนยันของแบบฟอร์มการสมัครของท่านเพียงพอแล้วในการเรียกดูข้อมูลบนแบบฟอร์มการสมัครของท่าน ท่านต้องนำหน้ายืนยันดังกล่าวมาด้วยตลอดทั้งกระบวนการสมัครวีซ่า หากไม่มีหน้ายืนยันของแบบฟอร์มดังกล่าว เราจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลบนแบบฟอร์มการสมัคร   วีซ่าของท่านได้ และไม่สามารถดำเนินการสมัคร  วีซ่าของท่านได้
 • ฉันจะเดินทางพร้อมครอบครัวหรือเดินทางเป็นหมู่คณะ ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มการสมัครสำหรับครอบครัวหรือแบบฟอร์มการสมัครเป็นกลุ่มได้หรือไม่
  ได้ บนหน้า “ขอบคุณ” (“Thank you” page) ท่านจะเห็นตัวเลือก (option) ในการสร้างแบบฟอร์มการสมัครสำหรับครอบครัวหรือสำหรับกลุ่ม (create a family or group application) เมื่อท่านกดเลือกตัวเลือกนี้แล้ว ข้อมูลบางประการบนแบบฟอร์มการสมัครของท่าน เช่น จุดหมายการเดินทาง จะถูกส่งไปที่แบบฟอร์มใหม่โดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าหากท่านใช้ตัวเลือกนี้ท่านจะต้องสร้างแบบฟอร์มการสมัครให้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่จะเดินทางพร้อมกับท่านหรือสร้างแบบฟอร์มการสมัครให้แก่บุคคลที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะร่วมกับท่าน
 • ถ้าฉันใช้ตัวเลือก (option) บนหน้า “ขอบคุณ” (“Thank you” page) เพื่อสร้างแบบฟอร์มการสมัครสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือการสมัครเป็นหมู่คณะ ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบบกรอกให้โดยอัตโนมัติได้หรือไม่
  ได้ ถ้าผู้สมัครคนใดมีนามสกุลหรือสัญชาติที่ต่างออกไป เช่น ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวก่อนการยื่นแบบฟอร์มการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • เมื่อฉันดำเนินการสมัครวีซ่าโดยใช้แบบฟอร์ม DS-160 แล้วฉันจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มอื่นๆ อีกหรือไม่
  ไม่ โดยมีข้อยกเว้นสองประการ เมื่อท่านสมัครขอวีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่กำหนดให้ใช้แบบฟอร์มการสมัคร วีซ่าชั่วคราวทางอินเตอร์เน็ต DS-160 ท่านจะกรอกแบบฟอร์มการสมัครดังกล่าวเพียงหนึ่ง (1) ฟอร์มเท่านั้น สำหรับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐที่เปลี่ยนมาใช้กระบวนการสมัครวีซ่าแบบใหม่นี้ แบบฟอร์ม DS-160 จะถูกใช้แทนที่แบบฟอร์มต่อไปนี้ DS-156, DS-157, DS-158 และ DS-3020 โดยท่านไม่มีความจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวอีกต่อไป โปรดทราบว่า ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้น (K-1/2) ที่ยังคงต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156 และ DS-156K และผู้สมัคร   วีซ่าสำหรับนักธุรกิจ/นักลงทุนตามสนธิสัญญา (Treaty Trader/Treaty Investor visa) โดยโปรดอ่านคำอธิบายในข้อ 14 ด้านล่าง

  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสถานทูตฯ และสถานกงสุลที่ท่านจะสมัครวีซ่าชั่วคราว เกี่ยวกับข้อมูลการสมัคร  วีซ่าในสถานที่นั้นๆ สถานทูตฯ และสถานกงสุลแต่ละแห่งทั่วโลกจะเปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์ม DS-160 ไม่พร้อมกัน ดังนั้นสำหรับสถานทูตฯ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์ม DS-160 ผู้สมัครวีซ่ายังคงจะต้องใช้แบบฟอร์มเดิมทั้งหมดอยู่ตามที่จำเป็น
 • ฉันกำลังจะสมัครวีซ่าชนิด E สำหรับนักธุรกิจ/นักลงทุนตามสนธิสัญญา (Treaty Trader/Treaty Investor visa) ฉันจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 และแบบฟอร์ม DS-156E หรือไม่
  ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หากท่านเป็นผู้สมัครวีซ่าชนิด E ที่เป็นนักลงทุนหลัก (Principal Investor E-2) ท่านจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เพียงแบบฟอร์มเดียวเท่านั้น หากท่านเป็นนักธุรกิจตามสนธิสัญญา (Treaty Trader E-1) หรือเป็นพนักงานในระดับบริหาร/ระดับจัดการ/พนักงานที่มีตำแหน่งสำคัญ ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 และท่านหรือนายจ้างของท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156E ที่เป็นแบบฟอร์มปกติ (ในปีหน้า จะมีการใช้แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครวีซ่าธุรกิจที่เรียกว่า DS-161 E Visa Business Information form ซึ่งท่านหรือนายจ้างของท่านจะสามารถกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ตและยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ไปที่กระทรวงฯ ได้ จนกระทั่งถึงเวลานั้น นักธุรกิจตามสนธิสัญญา ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่มีตำแหน่งสำคัญทุกท่านภายใต้วีซ่าธุรกิจประเภท E จะต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์ม DS-156E ที่เป็นแบบฟอร์มปรกติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถานฑูตอเมริกา http://thai.bangkok.usembassy.gov/faq_ds160.html

0

กระทู้

2

ติดตาม

73

เครดิต

Member

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2012-12-6 13:00:34 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ยุ่งยากจัง ไม่เหมือนวีซ่านักท่องเที่ยวเลย
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|KhonThai America

GMT+7, 2022-10-1 18:12 , Processed in 0.037332 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X2.5  Language by l3eil3oy

© 2001-2012 Comsenz Inc. style by eisdl

ขึ้นไปด้านบน