Advices

ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่เรียนที่อเมริกา พวกเรามีสำนักงานอยู่ที่ อเมริกา จึงสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนไทยและแนะนำเรื่องต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนและอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เหมือนดั่งมีญาติคอยดูแล พาไปซื้อซิมมือถือ เปิดบัญชีธนาคาร และสอนเรื่องการเดินทางไปเรียน

Comments are closed.